චීන සාම්ප්‍රදායික ‍ඖෂධ හා වෛද්‍ය ක්‍රමය‍

2017-09-14 15:34:56
Comment
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

චීන සාම්ප්‍රදායික ‍ඖෂධ හා වෛද්‍ය ක්‍රමය‍ට වසර දහස් ගණනක ඉතිහාසයක් තිබෙනවා .ඉන් බොහෝ ප්‍රතිඵල අත්කර ගත හැකි‍යි. මෙම‍ චීන සාම්ප්‍රදායික ‍ෙ‍ඖෂධ හා වෛද්‍ය ක්‍රමයේ මූලිකාංග සොයා අපි ගිය ගමනක වීඩියෝ දසුන් පෙලක් නරඹමු.


ප්‍රතිචාර දක්වන්න

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති