විශේෂාංග

චීන-යුරෝපා දුම්රිය මාර්ගය ජිං හයි පළාතේ ගෝලීය වෙළෙඳාමට රුකුලක්
ඡින්ග් හයි-ටිබේට් සානුවේ අධ්‍යපාන ව්‍යායාමය ඉදිරියට ගෙන යෑමට වෑයම් දරමින් සිටින ගුරුවරියක්
චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂ සාමාජිකයන්ගේ ප්‍රමුඛත්වයෙන් සුව පහසු ජීවිතයක්
දිළිඳු ගම්මානයක් දිළිඳුකමින් මුදා ගැනීමේ අපූරු වැඩපි‍ළිවෙළක්
පක්ෂ විනය තදින් පවත්වා ගෙන යාමට චීන රජය පූර්ණ පියවර ගනී
HomePrev123Total 3 pages