විශේෂාංග

නවීකරණ කෘෂිකර්මය සංවර්ධනය කිරීමෙන් දිළිඳුකමින් මුදවාගත් බයි ස ප්‍රදේශයේ ගම්මාන
චීන හා විදේශ රටවල අධ්‍යාපන හුවමාරු ව්‍යායාමයේ නව ප්‍රගතිය
සුළු ජාතික හා ආසියාන් ප්‍රදේශවල සම්පත් ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් විශාල ජයග්‍රහණ ලබාගත් චීන ගුවන් ෂි සුළු ජාතික විශ්වවිද්‍යාලය
ඡිං හයි පළාතේ දිළිඳු ගම්මානයක් මල් සාගරයක් බවට පත් වීම
චීන-ඉතාලි කාර්මික කලාපය
චීනය MasterCard සමාගමේ වැදගත් ම වෙ‍ළෙඳ පොළක්
නිර්මාණශීලීත්වය චීනයේ ශෙන් චෙන් නගරයේ විශේෂත්වයයි
“එක් තීරයක් එක් මාවතක්”වැඩපිළිවෙළට දායක වන චෞ ෂැන් වරාය
“පස් වසරකදී චීනයේ සිදු වූ වෙනස්කම්”යන ප්‍රධාන තේමාවෙන් යුත් විශාල පරිමාණ ප්‍රදර්ශනයක් බෙයිජිංහි පැවැත්වේ
ජංගම දුරකථනය පමණක් රැගෙන ගමන් බිමන් යන ප්‍රවණතාවක් චීනයේ
හරිත සංවර්ධනයට හා ජෛව සුරක්ෂිතාව සඳහා චීනයේ දායකත්වය
ඊශ්‍රායල මහාචාර්යවරයෙකු දුටු චීනය
HomePrev123NextEndTotal 3 pages