විශේෂාංග

ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකයට රුකුලක් වෙමින් හම්බන්තොට වරාය චීන සමාගමක් වෙත නිල වශයෙන් පැවරේ
හරිත ඇසුරුම් භාවිත කිරීමට සුදානමින් සිටින චීනයේ අන්තර්ජාල භාණ්ඩ වෙළඳුන්
චීනයේ සංවර්ධනය ඉන්දීය ව්‍යාපාරිකයෙකුගේ ඇසින්
චීනයේ බලශක්ති පිරිමැසීමේ ආර්ථිකය
“එක් තීරයක් එක් මාවතක්”හරහා ක්‍රියාත්මක නාගරික සංවර්ධනය
චීනයේ ස්වෙච්ඡා සහන සේවා ක්‍රියාවලිය
එක් තීරයක් එක් මාවතක් පිළිබඳ වැඩපිළිවෙල යටතේ චින් ඩෞ නගරයේ නව සංවර්ධනය
නවීකරණ කෘෂිකර්මය සංවර්ධනය කිරීමෙන් දිළිඳුකමින් මුදවාගත් බයි ස ප්‍රදේශයේ ගම්මාන
චීන හා විදේශ රටවල අධ්‍යාපන හුවමාරු ව්‍යායාමයේ නව ප්‍රගතිය
සුළු ජාතික හා ආසියාන් ප්‍රදේශවල සම්පත් ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් විශාල ජයග්‍රහණ ලබාගත් චීන ගුවන් ෂි සුළු ජාතික විශ්වවිද්‍යාලය
ඡිං හයි පළාතේ දිළිඳු ගම්මානයක් මල් සාගරයක් බවට පත් වීම
චීන-ඉතාලි කාර්මික කලාපය
HomePrev123NextEndTotal 3 pages