විශේෂාංග

චීන ජනපතිගේ ප්‍රශංසාවට ලක් වූ සමාජ සේවකයෙක්
ෂී ජින් පිං මහතාගේ නිර්මාණශීලිත්ව සංකල්පය
චීන ජනාධිපති ෂී ජින් පිං මහතාගේ තවත් අනන්‍යතාවක්
සියළු ජාතීන්ගේ පොදු සංවර්ධනය පිළිබඳ චීන ජනපති‍ගේ අපේක්ෂා
ෂී ජින් පිං වැඩිහිටියන් හා සුහද සාමීචියක
චීන ජනපතිගේ හද පත්ලේ සිටින ග්‍රාමීය දුගී ජනතාව
ගම් බිම් වලින් ‍පෝෂණය වන චීන සිහිනය
ලෝකයේ විශාලත ම මිනිසුන් රහිත වරාය
චීනයේ වැව් ප්‍රධානී ක්‍රමය
එක් තීරයක් එක් මාවතක් පිළිබඳ වැඩපිළිවෙළ මගින් සම්බන්ධ වූ චීන සිහිනය සහ ලෝක සිහිනය
ටිබේටයේ Qie wa ප්‍රදේශයේ වැසියන් සුවපහසු සමාජයක් ගොඩනැගීම සඳහා සමගිව එක්ව උත්සාහ දැරීමේ කතන්දරයයි
චීන ජනාධිපතිවරයාගේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවක්
123NextEndTotal 3 pages