සුළු ජාතික හා ආසියාන් ප්‍රදේශවල සම්පත් ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් විශාල ජයග්‍රහණ ලබාගත් චීන ගුවන් ෂි සුළු ජාතික විශ්වවිද්‍යාලය

2017-10-18 16:16:36
Comment
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

සුළු ජාතික හා ආසියාන් ප්‍රදේශවල සම්පත් ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් විශාල ජයග්‍රහණ ලබාගත් චීන ගුවන් ෂි සුළු ජාතික විශ්වවිද්‍යාලය

සුළු ජාතික හා ආසියාන් ප්‍රදේශවල සම්පත් ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් විශාල ජයග්‍රහණ ලබාගත් චීන ගුවන් ෂි සුළු ජාතික විශ්වවිද්‍යාලය

චීනයේ සුළු ජාතීන්  55 ක් පමණ ජීවත් වනවා. සුළු ජාතික තරුණයන් වෙත ඔවුන්ගේ මව් භාෂාව හා සංස්කෘතිය පිළිබඳ දැනුම ලබාදීම සඳහා චීනයේ සුළු ජාතික විශ්වවිද්‍යාල රැසක් ඉදි කර තිබෙනවා. දකුණු චීනයේ ගුවන් ෂි ස්වයාත්තයේ පිහි‍ටි ගුවන් ෂි සුළු ජාතික විශ්වවිද්‍යාලය ඒ සඳහා ක්‍රියා කරන ඉතා වැදගත් ආයතනයක්. දැනට එම විශ්වවිද්‍යාලයේ අධ්‍යාපනය ලබන සිසු සිසුවියන් සංඛ්‍යාව 20 දහසක් පමණයි. ඒ අතරින් සුළු ජාතීන් 51 කට අයත් සිසු සිසුවියන් විවිධ හැදෑරීම් සිදු කරනවා. එය සමස්ත සිසුන් සංඛ්‍යාවෙන් හරි අඩක් පමණ වනවා. එම විශ්වවිද්‍යාලය ස්ථාපිත කිරීමෙන් පසු සුළු ජාතීන් ජිවත්වන ප්‍රදේශවලට විවිධ නිපුණතාවෙන් යුත් පුද්ගලයන් ලක්ෂ 2ක් පමණ යොමු කළ හැකි වී තිබෙනවා.

පුරාණ කාලයේ සිටම ගුවන් ෂි ස්වායත්තය සහ වියට්නාමය, තායිලන්තය යන ආසියාතික රටවල් අතර විවිධ සමීප සම්බන්ධතා පවත්වා තිබෙනවා. මෑත වසර කිහිපය තුළ එම විශ්වවිද්‍යාලය සුළු ජාතික අධ්‍යාපනය හා ආසියාන් සංගමය සමඟ විවිධ සම්බන්ධතා සංවර්ධනය කරමින් බොහෝ ජයග්‍රහණ ලබා ගෙන තිබෙනවා. ඒ පිළිබඳව චීන ජනාධිපති ෂි ජින් පිං මහතා ද ඉහළින් අගය කර තිබෙනවා. දැනට ගුවන් ෂි සුළු ජාතික විශ්වවිද්‍යාලයේ විෂයන් 50 ක් පමණ ඉගැන්වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මානව විද්‍යාව, සුළු ජාතික භාෂා හා සාහිත්‍ය, ආසියාතික රටවල භාෂාවන් යන විෂයන්  ඉතා ජනප්‍රිය වී තිබෙනවා. විශ්වවිද්‍යාලයේ විදේශ භාෂා නිපුණතා සහිත සිසු සිසුවියන්ගේ රැකියා නියුක්ති අනුපාතය ඉහළ මට්ටමකයි පවතින්නේ. පසුගිය වසරේ ආසියාන් රටවල භාෂා හදාරන සිසු සිසුවියන්ගේ රැකියා නියුක්ති අනුපාතය සියයට 95කට වැඩි බව ගුවන් ෂි ස්වායත්තයේ අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කර තිබෙනවා. සුළු ජාතික සිසු සිසුවියන් පමණක් නොව, දැනට සෑම වසරකම ආසියාන් සංගමයේ විවිධ රටවලින් සිසු සිසුවියන් දහසක් පමණ එම විශ්වවිද්‍යාලයේ අධ්‍යාපනය ලබා ගන්නවා. එමෙන්ම තායිලන්තය, ලාඕසය හා ඉන්දුනීසියාව සමඟ සහයෝගීතාවන් පවත්වා එම විශ්වවිද්‍යාලය කොන්ෆයුසියස් මධ්‍යස්ථාන ද ස්ථාපිත කර තිබෙනවා. ඉදිරියේදී ඊට අදාළ විෂයන් සංවර්ධනය කරමින් ආසියාන් රටවල් සම්බන්ධ පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානයක් ස්ථාපනය කිරීමට ගුවන් ෂි සුළු ජාතික විශ්වවිද්‍යාලය බලාපොරොත්තුවෙන් සිටිනවා.Sun/Sheng 

ප්‍රතිචාර දක්වන්න

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති