ඡිං හයි පළාතේ දිළිඳු ගම්මානයක් මල් සාගරයක් බවට පත් වීම

2017-10-13 15:56:30
Comment
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

ඡිං හයි පළාතේ දිළිඳු ගම්මානයක් මල් සාගරයක් බවට පත් වීම

ඡිං හයි පලාතේ සී නිං අගනුවරට කිලෝමීටර් 51ක් පමණ දුරින් පිහිටා ති‍බෙන දා ටොන්ග් කෝරළයේ බියැන් මා ගෞ ගම්මානය මෙවර සරත් කාලයේ සංචාරකයන් රැසක් පිළිගෙන තියෙනවා. එහි “මල් සාගරය” නමැති කෘෂිකර්මික දර්ශනීය ස්ථානය මේ වසරේ සිට සංචාරකයින් ලක්ෂ 4ක පිරිසක් පිළිගෙන තියෙනවා. ප්‍රවේශ පත්‍රවලින් ඉපයූ ආදායම යුවාන් මිලියන 2ක්.

දා ටොන්ග් කෝරළය චීනයේ දිළිඳුකමින් මුදවා ගෙන සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහනෙහි ප්‍රධාන කෝරළයක්. එවගේම එහි බියැන් මා ගෞ ගම්මානය මුහුදු මට්ටමේ සිට උස මීටර් 2900ක්. එම ගම්මානය හැන් ජාතිකයන් සහ ටිබේට් ජාතිකයන් හා මොංගෝලියානු ජාතිකයන් ඇතුළු සුළු ජාතිකයන්ගේ ගම්මානයක්. සමස්ත ගම්මානයේ පුද්ගලයින් 612 දෙනෙක් ජීවත් වෙනවා. පිටිසර  බව, උස හා අධික සීතල නිසා එම ප්‍රදේශය ස්වාභාවික විපත්වලට ලක් වී තිබුණා. ඒ හේතුවෙන් එහි ආර්ථික සංවර්ධනය දුර්වලයි.

2015 වසරේ දා ටොන්ග් කෝරළයේ ප්‍රාදේශීය රජය එහි දිළිඳු ජනතාවගේ ජීවන මට්ටම ඉහළ නැංවීම සදහා ප්‍රායෝගික ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කළා. ගම්මානවල ඉඩම් කුලියට දීම සහ කර්මාන්ත ව්‍යුහ සැලසුම් කිරීම, ජෛව සංවර්ධනය සහ ආර්ථික සංවර්ධනය, ග්‍රාමීය සංචාරය සහ නව ගම්මාන සංවර්ධනය කිරීම ඒකාබද්ධව සම්බන්ධ කරමින් සංචාරක කර්මාන්තය සංවර්ධනය කිරීම එම ප්‍රතිපත්තියට ඇතුළත් වෙනවා.

2016 වසරේ ජූලි මාසයේ බියැන් මා ගෞ ගම්මානයේ “මල් සාගරය ” නමැති කෘෂිකර්ම දර්ශනීය ස්ථානය නිළ වශයෙන් විවෘත කළා. ඉන් පසු මුල් මාස 3ක් තුළ ප්‍රවේශ පත්‍රයන්හි ආදායම් යුවන් ලක්ෂ 14 ක් දක්වා ළඟා වුණා.

වසර 2ක් සංචාරක කර්මාන්ත සංවර්ධනයෙන් එහි වැසියන්ගේ ආදායම් වැඩි වී තිබෙනවා. එම ගම්මානයේ මල් මධ්‍යස්ථානය, මානව දර්ශනීය ස්ථාන, ආහාරපාන හා නවාතැන් සැපයුම් සහ විනෝදාංශය ඇතුළු ඒකීකරණ ගම්මාන සන්නාමයක් නිර්මාණය කර තියෙනවා.

ගොවියන්ගේ ආදායම් වැඩි කිරීම සඳහා, ඉදිරි වසර තුළ සංචාරයෙන් දිළිඳුකමින් මුදවා ගැනීමේ කර්මාන්තයට රජය අඛණ්ඩ වශයෙන් ආයෝජනය කරනු ඇති බව දා ටොන්ග් කෝරළයේ දිළිඳුකම පිටුදැකීමේ කාර්යාල උප අධ්‍යක්ෂවරයා පැවසුවා.



Hao/ Sheng


ප්‍රතිචාර දක්වන්න

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති