“එක් තීරයක් එක් මාවතක්”වැඩපිළිවෙළට දායක වන චෞ ෂැන් වරාය

2017-09-27 15:46:52
Comment
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

“එක් තීරයක් එක් මාවතක්”වැඩපිළිවෙළට දායක වන චෞ ෂැන් වරාය

චෞ ෂැන් වරාය, චීනයේ මහා ගොඩබිම් ප්‍රදේශයේ වැදගත් භාණ්ඩ ප්‍රවාහන වරායක් මෙන්ම චීනයේ විශාලතම යකඩ ලෝහ සහිත පස් හා බොර තෙල් ප්‍රවාහන මධ්‍යස්ථානයයි.

වසර 2005හේ චෞ ෂැන් වරාය කළමනාකරණ කමිටුව ස්ථාපිත කළා. ඉන් පසු ච චියං පලාතේ වරායන්හි ප්‍රතිසංස්කරණය ආරම්භ වුනා. 2015 වසරේ චෞ ෂැන් වරාය සමාගම ස්ථාපිත කෙරුණා. වසර 10කට පෙර සුළු ධීවර ගම්මානයක් වූ චෞ ෂැන් වරාය වර්තමානයේ නවීකරණය වූ ප්‍රවාහන මධ්‍යස්ථානයක් බවට පත් වෙලා. ගෙවී ගිය වසර 10 තුළ එහි විශාල විපර්යාසයක් සිදුව තිබෙනවා. එම වරාය යකඩ ලෝහ සහිත පස් හුවමාරු කිරීමේ ප්‍රවාහනය අතින් ඉහළ මට්ටමකයි පවතින්නේ.

වර්තමානයේ චෞ ෂැන් වරාය “එක් තීරයක් එක් මාවතක්”රටවල් සමග සමීපව සම්බන්ධ වී තිබෙනවා. දෙපාර්ශ්වයේ ආර්ථික හුවමාරු, “එක් තීරයක් එක් මාවතක්”වැඩපිළිවෙළ සංවර්ධනයේ වැදගත් ස්ථානයක් ගන්නවා. එයින් චෞ ෂැන් වරාය නව සහයෝගිතා අවස්ථා ලබා ගෙන තියෙනවා.

2014 වසරේ සිට 2016 වසර දක්වා කාලය තුල චෞ ෂැන් වරා‍ය “එක් තීරයක් එක් මාවතක්”පිළිබඳ නාවික ප්‍රවාහන මාර්ග 74ක සිට 82ක් දක්වා වැඩි වුනා. එමෙන්ම වසරක් පුරා ප්‍රවාහන නෞකා ප්‍රමාණය 3780 සිට 4412ක් දක්වා වැඩි වුනා. 2016 වසරේ චෞ ෂැන් වරාය භාණ්ඩ ගොඩබෑමේ හා පැටවීමේ ධාරිතාව ටොන් 92 කෝටි 20 ලක්ෂයක්. එම ප්‍රමාණය වසර 8ක් පුරා අඛණ්ඩව ලෝකයේ පළමුවැනි ස්ථානය ගෙන තිබෙනවා. 2016 වසරේ නාවික ප්‍රවාහන මාර්ග 235ක් “එක් තීරයක් එක් මාවතක්”පිළිබඳ රටවලින් 70%ක් ආවරණය වුණා. එම වසරේ චෞ ෂැන් වරාය ලෝකයේ භාණ්ඩ ගොඩ බෑමේ හා පැටවීමේ ධාරිතාව ටොන් කෝ‍ටි 90කින් ඉක්මවා ගිය ප්‍රථම වරාය බවට පත් වුණා.

චෞ ෂැන් වරායේ ප්‍රතිසංස්කරණය හා නිර්මාණශීලිත්වය ඉදිරියට පවත්වාගෙන යාම කිසි විටක නවතින්නේ නැහැ.
Hao/Sheng

ප්‍රතිචාර දක්වන්න

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති