යුන් නැන් පළාත

2018-03-26 15:41:47
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

යුන් නැන් පළාත  සීමාවේ තිබෙන්නේ වියට්නාමය,ලාඕසය සහ මියැන්මාරයටයි.එම පළාත ඉතා අපූරු සංචාරක ගමනාන්තයක් බවට පත් ව තිබෙන්නේ ප්‍රසන්න කාලගුණයක් සහ විවිධ භූමි ප්‍රදේශ නිසා.ඉතින් එම පළාත පිළිබඳ වීඩියෝ දසුන් අපි නරඹමු.

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති