එවරස්ට් කඳු වැටිය

2018-04-01 20:37:20
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

එවරස්ට් කඳු වැටිය පිහිටා තිබෙන්නේ චීනය සහ නේපාලය අතර දේශසීමාවේයි.ලෝකයේ උස කඳුවැටිය වන එය කඳු තරණය කරන්නන් විශාල පිරිසක් ආකර්ෂණය කර ගෙන තිබේ.ඉතින් එම ලෝසුපතළ කඳුවැටිය පිළිබඳ වීඩියෝ දසුන් අපි නරඹමු.

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති