සාන් බූ බා තුං දියඇල්ල

2017-11-10 16:06:40
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

නිරිතදිග චීනයේ Yarlung Zangbo මහ දොරුවේ පිහිටි ලෝසුපතළ සාන් බූ බා තුං දියඇල්ල පිළිබඳ වීඩියෝ දසුන් අපි නරඹමු.

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති