චීනයේ ටිබෙට් ස්වායත්තයේ අගනුවර වන ලාසා නගරය

2017-09-20 14:37:56
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

චීනයේ ටිබෙට් ස්වායත්තයේ අගනුවර වන ලාසා නගරය ලෝසුපතළ විශේෂ ලක්ෂිත සංචාරක කලාපයක් ද වෙනවා.ටිබෙට් සානුවේ පිහිටි එම නගරය පිළිබඳ විඩියෝ දසුන් අපි නරඹමු.

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති