ටියැන් චින් නගරයේ සුප්‍රකට සංචාරක ස්ථාන

2017-11-30 15:36:38
Comment
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

අවුරුදු 600ක ඉතිහාසයක් සහිත ටියැන් චින් නගරයට සුප්‍රකට සංචාරක ස්ථාන රැසක් තිබේ.ඒ අතරින් විශේෂ ලක්ෂණවලින් හෙබී ස්ථාන 2ක් පිළිබඳ වීඩියෝ දසුන් අපි නරඹමු.

ප්‍රතිචාර දක්වන්න

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති