නාට්‍ය නිජබිම

2017-11-23 15:42:44
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

ටියැන් චින් නගරය චීනයේ සුප්‍රකට නාට්‍ය නිජබිම වශයෙන් හැඳින් වෙයි.එපමණක් නොව,එහි හරස් කතාව ඉතා ප්‍රසිද්ධයි. ටියැන් චින් නගරයේ නාට්‍ය වාතාවරණය පිළිබඳ වීඩියෝ දසුන් අපි නරඹමු.

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති