ලේ ශැන් යෝධ බුදු පිළිමය

2017-09-24 15:55:49
Comment
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

චීනයේ ස් චුවැන් පළාතේ ලින් යුන් කන්දේ පිහිටි ලේ ශැන් යෝධ බුදු පිළිමය ලෝකයේ උස ම බුදු පිළිමයයි. එම බුදු පිළිමය පිළිබඳ විඩියෝ දසුන් අපි නරඹමු.

ප්‍රතිචාර දක්වන්න

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති