ඩූ ච්‍යාං යැන් වාරි ක්‍රමය

2017-09-24 15:54:19
Comment
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

ලෝකයේ එකම වේලි රහිත වාරියෝජනා ක්‍රමය චීනයේ ස් චුවැන් පළාතේ පිහිටා තිබේ.එය තමයි ලෝසුපතළ ඩූ ච්‍යාං යැන් වාරි ක්‍රමයයි.එම වාරියෝජනා ක්‍රමය පිළිබඳ විඩියෝ දසුන් අපි නරඹමු.

ප්‍රතිචාර දක්වන්න

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති