ලෝක ප්‍රදර්ශන උද්‍යානය

2018-05-03 16:47:30
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

ලෝක ප්‍රදර්ශන උද්‍යානය ශාන් හැයි නගර මධ්‍යයේ පිහිටා තිබේ. එය 2010 ලෝක ප්‍රදර්ශන පැවැත්වීම සඳහා ඉදි කෙරිණ.එම උද්‍යානය පිළිබඳ වීඩියෝ දසුන් අපි නරඹමු.

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති