ජින් ශී හුවාන් සොහෝ ගෙය

2018-05-12 17:18:46
Comment
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

ජින් ශී හුවාන් සොහෝ ගෙය ලෝකයේ 8වැනි පුදුමය වශයෙන් හැඳින්වෙයි.එය චීන ඉතිහාසයේ ජින් රජපෙළපතේ පළමුවැනි  අධිරාජ්‍යයාගේ සොහෝ ගෙයයි.එම සුප්‍රකට  පුදුමය පිළිබඳ වීඩියෝ දසුන් අපි නරඹමු.

ප්‍රතිචාර දක්වන්න

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති