සෝ යුවැන්

2018-03-15 15:09:03
Comment
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

සෝ යුවැන් භූමිය කලින් ඉඩම් හිමිකරුවෙකුගේ පෞද්ගලික ඉඩමක් විය.චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂය යැන් ඇන් නගරයට ඇතුළු වීමෙන් පසුව එය මධ්‍යම කාර්ක සභාවේ ලේකම් කාර්යාල භූමිය බවට පත් විය.මෙම ඓතිහාසික ස්ථානය පිළිබඳ වීඩියෝ දසුන් අපි නරඹමු.

ප්‍රතිචාර දක්වන්න

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති