බටහිර සියා සොහෝ ගෙවල්

2018-04-22 16:29:31
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

බටහිර සියා සොහෝ ගෙවල් නිං සියා හුවෙයි ජාතික ස්වායත්තයේ ඉතා ප්‍රසිද්ධ සංචාරක ස්ථානයකි.එම සුප්‍රකට  සොහෝ ගෙවල් පිළිබඳ වීඩියෝ දසුන් අපි නරඹමු.

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති