ඡාන් බැයි ශාන් කඳු කලාපය

2017-10-23 15:18:18
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

චී ලින් පළාතේ පිහිටි ඡාන් බැයි ශාන් කඳු කලාපයේ අයිස් හා හිම ක්‍රිඩා විශේෂ ලක්ෂණ සහිතයි.එහි තිබෙන ආසියාවේ විශාලතම ස්වාභාවික හිම ක්‍රිඩාංගනය වන ඡාන් බැයි ශාන් ජාත්‍යන්තර ස්වාභාවික හිම ක්‍රිඩා උද්‍යානය පිළිබඳ වීඩියෝ දසුන් අපි නරඹමු.‍

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති