චී ලින් පළාතේ තුෂාර දර්ශනය

2017-10-10 14:34:58
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

චී ලින් පළාත ඊසාන චීනයේ පිහිටා තිබේ. එය ලස්සණ ම තුෂාර දර්ශනය නැරඹීමට සුදුසුම ස්ථානයයි.ඉතින් එහි තුෂාර දර්ශනය පිළිබඳ වීඩියෝ දසුන් අපි නරඹමු.

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති