පියෝනි නගරය

2018-04-04 11:00:31
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

පියෝනි මල් ඉපැරණි ලුවෝ යාන් නගරයේ නම්පතක් වශයෙන් සැළකේ.සෑම වසරක අප්‍රෙල් මාසයේ සිට මැයි මාසය දක්වා එම නගරය පියෝනි මල් මුහුදක් වගේ පෙනේ.ඉතින් එම  පියෝනි නගරය පිළිබඳ වීඩියෝ දසුන් අපි නරඹමු.

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති