‍බෝ ආඕ නගරය

2018-04-09 17:15:50
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

2018 ‍‍බෝ ආඕ ආසියා සාකච්ඡා සභාවේ වාර්ෂික සමුළුව මේ මාසයේ 8 වන දා සිට 11 වන දා දක්වා චීනයේ බෝ ආඕ නගරයේදී ‍‍පැවැත්වෙයි. එම වෙරළාසන්න කුඩා නගරය පිළිබඳ වීඩියෝ දසුන් අපි නරඹමු.

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති