බින් ලාං ගූ ගම්මානය

2017-09-15 14:23:44
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

බින් ලාං ගූ ගම්මානය චීන ජාතික මට්ටමේ 4A සහිත ජෛව සංස්කෘතික හා සංචාරක කලාපයක්.එය ලෝසුපතළ හැයි නැන් දිවයිනේ පිහිටා තිබෙනවා. එම ප්‍රාදේශීය ලක්ෂිත ගම්මානය පිළිබඳ විඩියෝ දසුන් අපි නරඹමු.

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති