හුවාන් ගුවෝ ෂූ දියඇල්ල

2017-10-25 15:43:42
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

ගුවෙයි චෞ පළාතේ පිහිටි චීනයේ විශාලතම දියඇල්ල වන හුවාන් ගුවෝ ෂූ දියඇල්ල පිළිබඳ විඩියෝ දසුන් අපි නරඹමු.

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති