ගුවෙයි යාං නගරයේ වනාන්තර උද්‍යානය

2017-09-24 19:17:42
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

ගිම්හාන ඍතුවේ සිසිල ලබා ගන්නා කදිම නගරයක් වශයෙන් ගුවෙයි යාං නගරය හැඳින්වෙයි. එහි පිහිටා තිබෙන වනාන්තර උද්‍යානය පිළිබඳ විඩියෝ දසුන් අපි නරඹමු.

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති