ලැන් චෞ නගරය

2018-06-15 09:41:25
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

ලැන් චෞ නගරය වයඹදිග චීනයේ ගැන් සූ පළාතේ අගනගරයයි.එහි විශේෂ ඓතිහාසික හා සංස්කෘතික   වාතාවරණය අප්‍රමාණවත් සංචාරකයන් ආකර්ෂණය කරමින් සිටී.එම පැරණි නගරය  පිළිබඳ වීඩියෝ දසුන් අපි නරඹමු.

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති