සියා මෙන් විශ්ව විද්‍යාලය

2018-04-27 15:11:42
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

අග්නිදිග චීනයේ ෆූ චියැන් පළාතේ සුප්‍රකට විශ්ව විද්‍යාලයක් පිහිටා තිබේ.එය තමයි සියා මෙන් විශ්ව විද්‍යාලය.චීනයේ සුන්දර ම විශ්ව විද්‍යාලය වන එය පිළිබඳ වීඩියෝ දසුන් අපි නරඹමු.

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති