චුවැන් ජූ ඩ අවන්හල

2017-09-21 15:48:17
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

පිළිස්සු තාරා මස් බෙයිජිං නගරයේ සාම්ප්‍රදායික පැරණි ව්‍යාංජනයකි.ඔබට සත්‍ය හා කදිම පිළිස්සු තාරා මස් අනුභව කරනවා නම් අවුරුදු එක් සීයක ඉතිහාසයක් සහිත චුවැන් ජූ ඩ නමැති අවන්හලට යන්න ම ඕනෑ.එම සුප්‍රකට අවන්හල පිළිබඳ විඩියෝ දසුන් අපි නරඹමු.

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති