හුවාන් ශැන් කඳු පාමුලේ පැරණි ගම්මාන දෙක

2018-06-06 09:15:07
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

සී ඩී සහ හුන් සුන් නමැති පැරණි ගම්මාන දෙක ලෝසුපතළ   හුවාන් ශැන් කඳු පාමුලේ පිහිටා තිබේ.එහි පැරණි ජන නිවාස වසර 800කට වැඩි ඉතිහාසයක් සහිතයි.ඉතින් එම පුරාණ ගම්මාන දෙක  පිළිබඳ වීඩියෝ දසුන් අපි නරඹමු.

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති