හුවාන් ශැන් කන්ද

2018-05-22 15:02:54
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

හුවාන් ශැන් කන්ද පිහිටා තිබෙන්නේ චීනයේ ඇන් හුවෙයි පළාතේ.හුවාන් ශැන් කන්ද බලලා වෙනත් කඳු බලන්න ඕනෑ නෑ යන කියමනක් චීනයේ ජනප්‍රියයි.ඉතින් එම ලෝසුපතළ කන්ද පිළිබඳ වීඩියෝ දසුන් අපි නරඹමු.

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති