ප්‍රවෘත්ති

විවෘතභාවය හා ප්‍රතිසංස්කරණය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ 40 වැනි සංවත්සර ප්‍රදර්ශනයට චීන ජනපති එක් වෙයි

 “විශිෂ්ට පරිවර්තනය: චීනය විවෘතභාවය හා ප්‍රතිසංස්කරණය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ 40 වැනි සංවත්සරය සැමරීමේ ප්‍රදර්ශනයට ”  චීන ජනපති එක් වෙයි. 

suijiangbanqian

චෞ ටොං නගරය ඊසාන චීනයේ යුන් නැන් පළාතේ පිහිටා තිබේ.යැංසි ග‍ඟේ පළමු වරාය වන ශුයි ෆූ වරාය මෙහි පිහිටා තිබෙන නිසා එම නගරය යැංසි ග‍ඟේ ඉහත කොටසේ වැදගත් ජෛව ආරක්ෂක බාධකයකි.එමෙන් ම සමස්ත යුන් නැන් පළාත යැංසි ආර්ථික තීරයේ වර්ධන උපාය මාර්ගයට එකට එක් කරන වැදගත් පාලමක් ලෙසටද චෞ ටොං නගරය සැලකෙයි

චීනයේ ප්‍රතිසංස්කරණ හා විවෘතභාවය පිළිබඳ ජර්මන් Duisburg නගරාධිපතිවරයාගේ අදහස්

ප්‍රතිසංස්කරණ හා විවෘතභාවය ක්‍රියාත්මක කිරීම, චීනය කලාපීය දැවැන්ත රටක සිට ගෝලීය දැවැන්ත රටක් කරා පරිවර්තනය කිරීමේ පදනමක් බව ජර්මනියේ Duisburg නගරාධිපති Link මහතා පවසනවා.

චීනයේ ක්‍රිස්ටල් නගරය

වෙරළාසන්න තුං හයි කෝරළය චීනයේ ච්‍යං සූ පළාතේ ලියැන් යුන් ගාං නගරයේ පිහිටා තිබේ. විදේශයන්ට සිය සංචාර සඳහා චීනය පළමුව විවෘත කළ කෝරළ අතර එකක් වශයෙන් මෙය හැදින්වේ. වසර 40 කට පමණ පෙර එහි ග්‍රාමීය ආර්ථිකයේ මූලික ස්ථානයේ පැවතියේ කුඩා කෝරළයක් පමණයි

චීනයේ ප්‍රතිසංස්කරණ හා විවෘතභාවය පිළිබඳ ප්‍රතිපත්තියෙන් මැවෙන ශෙන් චෙන් ආශ්චර්ය

චීනයේ ප්‍රතිසංස්කරණ හා විවෘතභාවය පිළිබඳ ප්‍රතිපත්තියෙන් මැවෙන ශෙන් චෙන් ආශ්චර්ය2018 වසර චීනයේ සංවර්ධන ඉතිහාසයේ සුවිශේෂී කඩඉමක්. ඒ, චීනය ප්‍රතිසංස්කරණ හා විවෘතභාවය පිළිබඳ ප්‍රතිපත්තිය අනුගමනය කර දශක 4ක් පිරීම නිසයි

නිෂ්පාදන කර්මාන්ත වර්ධනයේදී අවධානයට ලක් කළ යුතු අවස්ථා කිහිපයක් හඳුනා ගනිමු

ආර්ථික වශයෙන් චීනයේ දියුණුම පළාතක් වන ගුවන් දොං පළාත නිෂ්පාදන කර්මාන්තයෙන් වර්ධනය වන නගරයක් බව කියන්න පුළුවන්

කුඩා ධීවර ගම්මානයකින් ඇරඹි වත්මන් ශෙන් චෙන් හි සංවර්ධනය

දකුණු චීනයේ ගුවන් තුං පලාතේ පිහිටි ශෙන් චෙන් ප්‍රදේශය, පිටිසර කුඩා ගම්මානයක සිට කෝටි 2ක ජනගහණයකින් යුත් ප්‍රාණවත් ජාත්‍යන්තර නගරයක් බවට පරිවර්තනය වී තියෙනවා. මේ වසර චීනයේ ප්‍රතිසංස්කරණ හා විවෘතභාවය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ 40වැනි සංවත්සර වසරයි. මේ විශේෂ කාලයේ එහි කුඩා ධීවර ගම්මානය පසුගිය දශක කිහිපය තුළ සිදු වූ විශාල විපර්යාසයෙන් ශෙන් චෙන්හි සංවර්ධන වේගය සංකේතවත් වෙනවා.

HomePrev12Total 2 pages