චීනයේ ප්‍රතිසංස්කරණය හා විවෘතභාවය චීන-අප්‍රිකා සහයෝගිතාව ඉදිරියට මෙහෙයවයි ---- චීන ප්‍රශ්නය පිළිබඳ විශේෂඥ Hussein Ismail

2019-01-17 15:33:01
Comment
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

චීනයේ ප්‍රතිසංස්කරණය හා විවෘතභාවය චීන-අප්‍රිකා සහයෝගිතාව ඉදිරියට මෙහෙයවයි ---- චීන ප්‍රශ්නය පිළිබඳ විශේෂඥ Hussein Ismail

2018 වසර චීන ප්‍රතිසංස්කරණය හා විවෘතභාවය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ 40වැනි සංවත්සර වසර මෙන්ම චීනය හා අප්‍රිකාව අතර සහයෝගිතා තවදුරටත් සංවර්ධනය කිරීමේ වසරක්. චීන ප්‍රතිසංස්කරණය හා විවෘතභාවය පිළිබඳව, ඊජිප්තුවේ ප්‍රවෘත්ති මහ පරිපාලනයේ දේශපාලන ආයතනයේ පර්යේෂකයෙකු මෙන්ම චීන ප්‍රශ්නය පිළිබඳ විශේෂඥ Hussein Ismail මහතා පැවසුවේ, චීනයේ ප්‍රතිසංස්කරණය හා විවෘතභාවය චීන-අප්‍රිකා සහයෝගිතාව ඉදිරියට මෙහෙයවා ඇති බවයි.

Hussein Ismail මහතා 1992 වසරේ චීනයේ සිය වෘත්තීය ජීවිතය ආරම්භ කළා. මේ වන විට ඔහු වසර 20ක් පමණ චීනයේ ජීවත් වී තියෙනවා. ප්‍රතිසංස්කරණය හා විවෘතභාවය ක්‍රියාත්මක කොට ගෙවී ගිය වසර 40 තුළ චීනයේ සිදු වී ඇති විපර්යාස ඔහු අවබෝධ කර ගෙන තියෙනවා. චීනය අප්‍රිකා රටවලට වටිනා වර්ධනීය අත්දැකීම් ලබා දී තිබෙන බව ඔහු පැවසුවා.

ඊජිප්තුව ඇතුළු අප්‍රිකා රටවල් වර්තමානයේ ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටිනවා. චීනයේ ප්‍රතිසංස්කරණය හා විවෘතභාවය අප්‍රිකාවට සරුසාර අත්දැකීම් රැසක් ලබා දී තිබෙනවා. මෑත වසර කිහිපය තුළ චීනය අප්‍රිකාවේ ආයෝජනය කොට විශාල පරිමාණ ව්‍යාපෘති රැසක් ඉදි කොට තිබෙනවා. චීනය තම සංවර්ධනය සැබෑ කිරීමත් සමඟම සහයෝගිතාව පිළිබඳ සමාන අදහස් දක්වන අප්‍රිකා රටවලට පැහැදිලි වර්ධන ආකෘතින් සපයා දී තියෙනවා. එම රටවල් දුෂ්කර තත්ව‍යෙන් මුදා ගෙන සාමය හා ස්ථාවරත්වය ඉටු කිරීම සඳහා චීනය සක්‍රිය සහය ලබා දුන්නා.

චීනය ඉදිරිපත් කර ඇති “එක් තීරයක් එක් මාවතක්”වැඩපිළිවෙළ සහ චීන අප්‍රිකා“සහයෝගිතා සැලැස්ම 10”අප්‍රිකා සංවර්ධනයට අවශ්‍ය මූලික කොන්දේසි සපයා දී තිබෙන බව Hussein Ismail මහතා පැවසුවා.

චීනයේ ප්‍රතිසංස්කරණ හා විවෘතභාව ප්‍රතිපත්තියේ උපදෙස් යටතේ නව යුගයේ චීන-ඊජිප්තු සහයෝගිතා වඩාත් සමීපව පවත්වමින් නව වර්ධනයක් ලබා ගැනීම තම බලාපොරොත්තුව බව ද ඔහු සදහන් කළා.Hao Sheng

ප්‍රතිචාර දක්වන්න

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති