විවාහ මංගල්‍ය උත්සවය පිළිබඳ පරිවර්තනයක් (1/9)

2018-12-11 14:08:59
Download image
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn
1/9
ප්‍රතිසංස්කරණය හා විවෘතභාවය ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් පසු චීනයේ දැවැන්ත පරිවර්තනයක් සිදු වෙමින් පවතී. චීනයේ ෂැන් සී පලාතේ ෂං ලුවෝ නගරයේ වැසියන්ගේ විවාහ මංගල්‍ය උත්සවය ද නවීකරණය වී තිබේ. විශේෂයෙන්ම ගෙවී ගිය දශක කිහිපයක් පුරා ම එහි ගම්මාන වල වැසියන් විවාහ මංගල්‍යය පැවැත්වූ ආකාරයයි මේ.