නිෂ්පාදන කර්මාන්ත වර්ධනයේදී අවධානයට ලක් කළ යුතු අවස්ථා කිහිපයක් හඳුනා ගනිමු

2018-06-07 15:15:25
Comment
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

නිෂ්පාදන කර්මාන්ත වර්ධනයේදී අවධානයට ලක් කළ යුතු අවස්ථා කිහිපයක් හඳුනා ගනිමු

ආර්ථික වශයෙන් චීනයේ දියුණුම පළාතක් වන ගුවන් දොං පළාත නිෂ්පාදන කර්මාන්තයෙන් වර්ධනය වන නගරයක් බව කියන්න පුළුවන්. කාර්මික නිර්මාණ, විශාල ප්‍රමාණායේ විද්‍යාත්මක යන්ත්‍රෝපකරණ, රොබෝවරුන් පිළිබඳ පර්යේෂණය සහ සංවර්ධනය, තොරතුරු තාක්ෂණය ඇතුළු නව අධි විද්‍යා තාක්ෂණික ව්‍යාපාර දැනට ගුවන් දොං පළාතේ වර්ධනයේ එන්ජිම බවට පත්වී තිබෙනවා.   

 කර්මාන්ත ජාලයේ වැදගත් කොටසක් වශයෙන් කාර්මික නිර්මාණකරණය, නිර්මාණශීලිත්වය සතු සිතුවිලි ප්‍රායෝගික නිෂ්පාදනය බවට පරිවර්තනය කිරීමේ වැදගත් ක්‍රමයක් ලෙස පෙන්වා‍ දෙන්න පුළුවන්. ඒ ක්ෂේත්‍රය ගැන කතා කරන කොට, ගුවන් දොං පළාතේ කාර්මික නිර්මාණ නගරය සඳහන් නොකරම බැරි ස්ථානයක්. පසුගිය දශකයක කාලය තුළ එහි ඉදි කර ඇති නව අධි තාක්ෂණික ව්‍යාපාර සංඛ්‍යාව 6 යේ සිට 238 දක්වා මෙන්ම නිර්මාණකරුවන්ගේ ගණන 50 හේ සිට 8000 දක්වා වැඩි වී තිබෙනවා. එහි සමස්ත නිෂ්පාදන වටිනාකම චීන යුවාන් කෝටියක සිට කෝටි 75ක් දක්වා වර්ධනය වී තිබෙනවා.

නිෂ්පාදන කර්මාන්ත වර්ධනයේදී අවධානයට ලක් කළ යුතු අවස්ථා කිහිපයක් හඳුනා ගනිමු

ගුවන් දොං පළාතේ කාර්මික නිර්මාණ නගරයේ සේවක ලියං චියැන්හාඕ පවසන පරිදි,  කාර්මික නිර්මාණකරණය මගින් සුවිශාල අතිරේක වටිනාකමක් එක් කර කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් වශයෙන්,  දැනට තිබෙන නිෂ්පාදන වටිනාකම යුවාන් කෝටි 75කින් බිලියන 75ක වටිනාකමක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා චීන රජය නිපැයුම් කර්මාන්තයට ඉමහත් වැදගත්කමක් ලබා දී ඇති බව ලියං චියැන්හාඕගේ අදහසක්.

කාර්මික නිර්මාණ නගරයකට නම් නිපැයුම් ධාරිතාව කෙන්ද්‍රීය සාධකයක් ලෙස හැඳින්විය හැකියි. ප්‍රවීණයන් හඳුන්වා දීමේ වැදගත්කමත් පැහැදිලියි. එහි ‘ශුන් ද’ නිපැයුම් නිර්මාණ ආයතනය ගත්තොත්, එහි සේවක මණ්ඩලයේ සාමාජික සාමාජිකාවන් 130 දෙනෙකුගෙන් සියයට 80ක් වන්නේ පශ්චාත් උපාධිලාභින් සහ ආචාර්ය උපාධිලාභින්. නිර්මාණය, නිෂ්පාදනය, පර්යේෂණය, අධ්‍යයනය යන හැකියාව එම සංයෝගාත්මක ප්‍රවීණයන් තුළ දක්නට ලැබෙන වඩා වැදගත් සාධකයකි.

නිෂ්පාදන කර්මාන්ත වර්ධනයේදී අවධානයට ලක් කළ යුතු අවස්ථා කිහිපයක් හඳුනා ගනිමු


ප්‍රතිචාර දක්වන්න

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති