ප්‍රවෘත්ති ඉතිරිය

චීනයේ ප්‍රතිසංස්කරණය හා විවෘතභාවය චීන-අප්‍රිකා සහයෝගිතාව ඉදිරියට මෙහෙයවයි ---- චීන ප්‍රශ්නය පිළිබඳ විශේෂඥ Hussein Ismail

චීන ප්‍රතිසංස්කරණය හා විවෘතභාවය පිළිබඳව, ඊජිප්තුවේ ප්‍රවෘත්ති මහ පරිපාලනයේ දේශපාලන ආයතනයේ පර්යේෂකයෙකු මෙන්ම චීන ප්‍රශ්නය පිළිබඳ විශේෂඥ Hussein Ismail මහතා පැවසුවේ, චීනයේ ප්‍රතිසංස්කරණය හා විවෘතභාවය චීන-අප්‍රිකා සහයෝගිතාව ඉදිරියට මෙහෙයවා ඇති බවයි.

ප්‍රතිසංස්කරණ හා විවෘතභාවය චීන සංවර්ධනයට ප්‍රබල ශක්තියක්..... චීන- දකුණු කොරියා හුවමාරු සංගමයේ සභාපති

ප්‍රතිසංස්කරණය හා විවෘතභාවය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ 40 වැනි සංවත්සර සැමරුම් සමුළුව පසුගිය දෙසැම්බර් මාසයේ චීනයේ බෙයිජිංහි දී පැවැත්වූණා. එම සමුළුවට එක් වූ චීන ජනාධිපති ෂී ජින් පිං මහතා ප්‍රධාන දේශනයක් ඉදිරිපත් කළා.මේ සම්බන්ධයෙන් දකුණු කොරියාවේ විවිධ ක්ෂේත්‍රවල අවධානය යොමු වූණා

චීනයේ ප්‍රතිසංස්කරණය හා විවෘතභාවය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සාක්ෂිකරු සහ එහි ප්‍රතිඵල හිමිකරගත්-- ජාත්‍යන්තර සංනිවේදන සංගමයේ මහ ලෙක්කම් Zhao Houlin මහතා

චීනයේ ප්‍රතිසංස්කරණය හා විවෘතභාවය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සාක්ෂිකරු සහ එහි ප්‍රතිඵල හිමිකරගත්-- ජාත්‍යන්තර සංනිවේදන සංගමයේ මහ ලෙක්කම් Zhao Houlin මහතා2018 චීනයේ ප්‍රතිසංස්කරණය හා විවෘතභාවය  ක්‍රියාත්මක කිරීමේ 40 වැනි වසරයි

ගෙවී ගිය වසර 40 තුළ චීනය ලැබූ ජයග්‍රහණ ඉදිරියටත් පවත්වා ගනී

ගෙවී ගිය වසර 40 තුළ චීනය ලැබූ ජයග්‍රහණ ඉදිරියටත් පවත්වා ගනීචීනය වසර 40ක් පුරා ප්‍රතිසංස්කරණය හා විවෘතභාවය ක්‍රියාත්මක කර විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් අත්කරගෙන තිබේ. මේ වනවිට චීන ආර්ථිකය සීග්‍ර වේගයකින් වර්ධනය වීමේ සිට ඉහළ ගුණාත්මකභාවයෙන් යුත් වර්ධනයක් දක්වා පරිවර්තනය වෙමින් නව අදියරකට පිවිස ඇත

චීන වෙළඳාම ගෝලීය ආර්ථීකයේ වැදගත් භූමිකාවක් නිර්මාණය කරයි

චීන වෙළඳාම ගෝලීය ආර්ථීකයේ වැදගත් භූමිකාවක් නිර්මාණය කරයිචීන විදේශ වෙළඳාම ලෝක වෙ‍ළඳාමේ වැදගත් වර්ධනීය බලවේගයක් බව චීන ‍රේගු මහ පරිපාලනයේ නියේජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ස්ඔ සී වු මහතා පවසයි. ගෙවීගිය වසර 40 තුළ චීනයේ විදේශීය වෙළඳාම  විස්මිත වර්ධනයක් අත්කර ඇති බවත් එහි සාමාන්‍ය වාර්ෂික වර්ධනය සියයට 14

බෙයිජිංහි ආලෝක ප්‍රදර්ශනයක්

චීන ප්‍රතිසංස්කරණය හා විවෘතභාවය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ 40වැනි සංවත්සරය සැමරීම වෙනුවෙන් බෙයිජිං නගරයේ Zhong guan cun වීදිවල ‍ආලෝක ප්‍රදර්ශනයක් පැවැත්වේ. එහි සුන්දර දර්ශනයයි මේ.

අදහස් ඉතිරිය

සජීවී තොරතුරු ආවරණය ඉතිරිය