සුන්දර චීනය ගොඩ නැගීමේ ක්‍රමෝපායීය සැළැස්මක් එතෙර චීන ජාතිකයන්ගේ ඉමහත් අවධානයට ලක් ව තිබේ

2017-10-25 14:48:17
Comment
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

නිල්වන් අහස,කොළෙයන් පිරි මහ පො‍ළොව, පිරිසිදු ජලය, සුන්දර දර්ශන...මේ සියල්ලෙන් ම චීන ජනතාවගේ සුන්දර චීනයක් මැවෙනවා.. චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 19වැනි ජාතික නියෝජිත සම්මේලනයේදී චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ මධ්‍යම කාරක සභාවේ මහ ලේකම් ෂී ජින් පිං මහතා ඉදිරිපත් කළ වාර්තාවෙහි පාරිසරික ශිෂ්ටාචාර ක්‍රමවේදයේ ප්‍රතිසංස්කරණය කඩිනම් කරමින් හරිත වර්ධනය දිරිගන්වමින් සුන්දර චීනය ගොඩ නැගීමේ ක්‍රමෝපායීය සැළැස්මක් ගැන සඳහන් වෙනවා. එමෙන්ම චීනය සමෘද්ධිමත්, ප්‍රජාතාන්ත්‍රවාදී, ශිෂ්ට සම්පන්න ,සුසංගත සහ සුන්දර සමාජවාදී නවීකරණ දැවැන්ත රටක් බවට පත් කිරීමේ ඉලක්කය එම වාර්තාවෙන් ප්‍රථම වතාවට ඉදිරිපත් කෙරුණා. ෂී ජින් පිං මහතාගේ මෙම වාර්තාව එතෙර චීන ජාතිකයන්ගේ ඉමහත් අවධානයට ලක් ව තිබෙනවා.

පාරිසරික ශිෂ්ටාචාර සංවර්ධනය චීන ජාතිය සදාකාලීනව වර්ධනය වීමට අවශ්‍ය වැදගත් උපාය මාර්ගයක් බව ඔවුන් අදහස් කරනවා.

සුන්දර චීනය ගොඩ නැගීමේ ක්‍රමෝපායීය සැළැස්මක් එතෙර චීන ජාතිකයන්ගේ ඉමහත් අවධානයට ලක් ව තිබේ

ඇමරිකානු දකුණු California ප්‍රාන්තයේ චීනයේ ෆූ චියැන් පළාත් වැසියන්ගේ සංගමයේ නිලධාරිනි Chen Xueqin මහත්මිය සඳහන් කළ පරිදි, ප්‍රතිසංස්කරණය සහ විවෘතභාවය ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් පසු චීනය ආර්ථික සංවර්ධන ක්ෂේත්‍රයේ ලෝකයේ අවධානයට ලක් වන සාර්ථකභාවයන් ලබා ගෙන ඇති නමුත් පරිසර දූෂණ බරපතල ප්‍රශ්නයක් බවට පත් ව ඇතැයි ෂී ජිං පිං මහතාගේ වාර්තාවෙහි සඳහන් වෙනවා. එහෙත් ෂී ජින් පිං මහතාගේ නායකත්වය යටතේ චීනයේ ජෛව පරිසරය වඩා යහපත් වෙමින් පවතින අතර කාර්මික බලශක්ති පිරිමැසීම සහ දූෂණ අවම කිරීම වඩා වැඩි ප්‍රගති ලබා ගනු ඇති බවට ඇය සිය විශ්වාසය පළ කළා.

සුන්දර චීනය ගොඩ නැගීමේ ක්‍රමෝපායීය සැළැස්මක් එතෙර චීන ජාතිකයන්ගේ ඉමහත් අවධානයට ලක් ව තිබේ

චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 19වැනි ජාතික නියෝජිත සම්මේලනයේ චින්තනයට අනුව චීන ජාතිකයන් සමඟ එක්ව හරිත ප්‍රතිචක්‍රීයකරණය හා අව කාබන් භාවිතය  ප්‍රවර්ධනය කිරීමටත් ආර්ථික හා සමාජ වර්ධනය  සහ ජෛව පරිසර සංරක්ෂණය කිරීමටත් එතෙර චීන ජාතිකයන් කැමැත්තෙන් සිටින බව සැම්බියාවේ ඊසාන චීනයේ ජාතිකයන්ගේ සංගමයේ උප සභාපති Liu Heling මහතා පැවසුවා.


(U Sheng)

ප්‍රතිචාර දක්වන්න

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති