චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 19 වැනි ජාතික නියෝජිත සම්මේලනයේ විධායක පරිපාලන සභාවේ දෙවැනි රැස්වීම

2017-10-20 19:17:39
Comment
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 19 වැනි ජාතික නියෝජිත සම්මේලනයේ විධායක පරිපාලන සභාවේ දෙවැනි රැස්වීම


චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 19 වැනි ජාතික නියෝජිත සම්මේලනයේ විධායක පරිපාලන සභාවේ දෙවැනි රැස්වීම පැවැත්වේ. එම රැස්වීම අද (20) සවස මහජන මහ ශාලාවේදී ෂී ජින්පිං මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණ. චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 18 වැනි මධ්‍යම කාරක සභාවේ වාර්තාව, 18 වැනි මධ්‍යම විනය පරීක්ෂණ සභාවේ වාර්තාව සහ චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂ ව්‍යවස්ථාවට සංශෝධනය පිළිබඳ කෙටුම්පත් සාකච්ඡා කිරීමට විවිධ නියෝජිත කණ්ඩායම් වෙත භාර දීමට එහිදී තීරණය කෙරිණ.

චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 19 වැනි මධ්‍යම කාරක සභාවේ සාමාජිකයන්, අතිරේක සාමාජිකයන් සහ 19 වැනි මධ්‍යම විනය පරික්ෂණ සභාවේ සාමාජිකයන් පිළිබඳ අපේක්ෂකයන්ගේ නම් ලැයිස්තුව මෙවර සම්මේලනයේ විධායක පරිපාලන සභාවේ අනුමැතියෙන් නියෝජිතයන් අතර පොදු සාකච්ඡාවට යොමු කිරීමට නියමිතය. 


චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 19 වැනි ජාතික නියෝජිත සම්මේලනයේ විධායක පරිපාලන සභාවේ දෙවැනි රැස්වීමප්‍රතිචාර දක්වන්න

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති