ප්‍රවෘත්ති ඉතිරිය

ෂී ජින් පිං මහතා චීන‍ කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 19 වැනි මධ්‍යම කාරක සභාවේ මහ ලේකම්වරයා ලෙස තේරී පත් වීම පිළිබදව ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු විවිධ රටවල නායකයන් ගෙන් සුභ පැතුම්

ෂී ජින් පිං මහතා චීන‍ කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 19 වැනි මධ්‍යම කාරක සභාවේ මහ ලේකම්වරයා ලෙස තේරී පත් වීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු විවිධ රටවල පක්ෂ නායකයෝ සුභ පැතුම් පිරිනමති.

චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ මධ්‍යම කාරක සභාවේ දේශපාලන කාර්යාංශය රැස් වෙයි

චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 19 වැනි ජාතික නියෝජිත සම්මේලනයේ චින්තනය අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ මධ්‍යම කාරක සභාවේ දේශපාලන කාර්යාංශයේ රැස්වීමක් පැවැත්වෙයි.චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ මධ්‍යම කාරක සභාවේ මහ ලේකම් ෂී ජින්පිං මහතා එම රැස්වීමේ මුළසුන දැරුවේය

ෂී ජින් පිං මහතාට විවිධ රටවල නායකයින්ගෙන් සුබ පැතුම්

ෂී ජින් පිං මහතා චීන‍ කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 19 වැනි මධ්‍යම කාරක සභාවේ මහ ලේකම්වරයා ලෙස තේරි පත් වීම සම්බන්ධයෙන් විවිධ රටවල පක්ෂ නායකයෝ සුභ පැතුම් පිරිනමති.

ෂී ජින් පිං මහතාට ලොව පුරා දේශපාලන පක්ෂ නායකයින්ගෙන් සුභපැතුම්

ෂී ජින් පිං මහතා චීන‍ කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 19 වැනි මධ්‍යම කාරක සභාවේ මහ ලේකම්වරයා ලෙස තෝරා පත්කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් විවිධ රටවල පක්ෂ නායකයෝ සුභ පැතුම් පිරිනමති.

රුසියානු ජනපතිගෙන් චීන ජනපතිට සුභපැතුම්

 චීන ජනාධිපති ෂී ජින් පිං මහතා සහ රුසියානු ජනාධිපති වැලැදිමීර් පුටීන් මහතා ඊයේ (26) දුරකථනයෙන් සාකච්ඡාවක් පැවැත්වූහ

ෂී ජින් පිං මහතාට ලෝක නායකයින්ගෙන් සුභපැතුම්

ෂී ජින් පිං මහතා චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 19 වැනි මධ්‍යම කාරක සභාවේ මහලේකම්වරයා ලෙසට තේරී පත් වීම සම්බන්ධයෙන් විවිධ රටවල නායකයෝ හා දේශපාලන පක්ෂ නායකයෝ සුභ පැතුම් පිරිනමති.

අදහස් ඉතිරිය