ඉතිරිය

චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 19 වැනි ජාතික නියෝජිත සම්මේලනය සඳහා දෙස් විදෙස් මාධ්‍යවේදීන් ලියාපදිංචිය ඇරඹේ

චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 19 වැනි ජාතික නියෝජිත සැසිවාරය ලබන මස 18 වැනිදා බෙයිජිංහිදී පැවැත්වීමට නියමිතයි. මෙම සැසිවාරය සඳහා දෙස් විදෙස් මාධ්‍යවේදීන් සාදරයෙන් පිළි ගනී. අද සිට ලබන 25 වැනිදා දක්වා http://cpc19reg.zgjx.cn යන වෙබ් අඩවියෙන් මේ සඳහා මධ්‍යවේදීන්ට ලියාපදිංචි ‍විය හැකියි.

චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 19 වැනි ජාතික නියෝජිත සම්මේලනය පැවැත්වීමේ යෝජනාව

චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 19 වැනි ජාතික නියෝජිත සැසිවාරය එළඹෙන මාසයේ 18 වැනිදා බෙයිජිංහි පැවැත්වීමේ යෝජනාව ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ.

HomePrev...5678Total 8 pages