චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 19 වැනි මධ්‍යම විනය පරික්ෂණ සභාවේ පළමු වැනි පූර්ණ සැසිය පිළිබඳ නිළ නිවේදනය එළි දැක්වේ

2017-10-25 12:32:00
Comment
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 19 වැනි මධ්‍යම විනය පරික්ෂණ සභාවේ පළමු වැනි පූර්ණ සැසිය පිළිබඳ නිළ නිවේදනය එළි දැක්වේ.

චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 19 වැනි ජාතික නියෝජිත සම්මේලනයේ ඡන්ද විමසීමෙන් තේරිපත් වූ මධ්‍යම විනය පරික්ෂණ සභාව අද බෙයිජිංහිදී පළමු වැනි පූර්ණ සැසිය පැවැත්වීය. 133 දෙනෙක් වන සියලු සාමාජිකයෝ ඊට සහභාගී වුහ. චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ මධ්‍යම විනය පරික්ෂණ සභාවේ ලේකම්වරයා, උප ලේකම්වරයා සහ ස්ථාවර කමිටුවේ සාමාජිකයන් ද එහිදී තේරිපත් ව මධ්‍යම කාරක සභාවේ අවසරය සඳහා ඉදිරිපත් කෙරෙන බව එම නිළ නිවේදනයේ දැක් වෙයි. 

ප්‍රතිචාර දක්වන්න

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති