චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 19 වැනි මධ්‍යම කාරක සභාවේ මහ ලේකම්වරයා ලෙසට ෂී ජින් පිං මහතා තේරි පත් වෙයි

2017-10-25 12:16:39
Comment
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 19 වැනි මධ්‍යම කාරක සභාවේ මහ ලේකම්වරයා ලෙසට ෂී ජින් පිං මහතා තේරි පත් වෙයි


චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 19 වැනි මධ්‍යම කාරක සභාවේ මහ ලේකම්වරයා ලෙසට ෂී ජින් පිං මහතා තේරි පත් වෙයි.

චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 19 වැනි මධ්‍යම කාරක සභාවේ පළමු වැනි පූර්ණ සැසිය අද බෙයිජිංහිදී නිමාවට පත් විය. ඒ අනුව ෂී ජින් පිං මහතා මෙවර මධ්‍යම කාරක සභාවේ මහ ලේකම්වරයා ලෙසට තේරී පත්ව ඇත.

චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 19 වැනි මධ්‍යම කාරක සභාවේ දේශපාලන කාර්යාංශයේ සාමාජිකයෝ මෙන්ම මධ්‍යම කාරක සභාවේ දේශපාලන කාර්යාංශයේ ස්ථාවර කමිටුවේ සාමාජිකයෝ ද අද පැවති ඡන්ද විමසීමේදී තේරි පත් වූහ. මධ්‍යම කාරක සභාවේ දේශපාලන කාර්යාංශයේ ස්ථාවර කමිටුවේ සාමාජිකයන් විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ නාම යෝජනාවට අනුව, චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ මධ්‍යම කාරක සභාවේ ලේකම් කාර්යාලයේ සාමාජිකයන් සම්මත කෙරුණු අතර මධ්‍යම කාරක සභාවේ යුධ කමිටුවේ සාමාජිකයන් ද තීරණය කෙරිණ. 

චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 19 වැනි මධ්‍යම විනය පරික්ෂණ සභාවේ පළමු වැනි පූර්ණ සැසියේදී ජන්ද විමසීමෙන් තේරි පත් වූ ලේකම්වරයා, උප ලේකම්වරයා සහ ස්ථාවර සාමාජිකයෝ ද අද පැවති චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 19 වැනි මධ්‍යම කාරක සභාවේ පළමු වැනි පූර්ණ සැසියේදී සම්මත කර තිබේ.


ප්‍රතිචාර දක්වන්න

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති