සුන්දර චීනය සමඟින් ප්‍රබල රටක් වශයෙන් සංවර්ධන කිරීමේ ඉලක්කය ප්‍රථම වරට චීනය විසින් ඉදිරිපත් කෙරේ

2017-10-24 15:09:14
Comment
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

සුන්දර චීනය සමඟින් ප්‍රබල රටක් වශයෙන් සංවර්ධන කිරීමේ ඉලක්කය ප්‍රථම වරට චීනය විසින් ඉදිරිපත් කෙරේ


සුන්දර චීනය සමඟින් ප්‍රබල රටක් වශයෙන් සංවර්ධන කිරීමේ ඉලක්කය ප්‍රථම වරට චීනය විසින් ඉදිරිපත් කෙරේ. චීන කොමියුනිස්ට් ප්කෂයේ 19 වැනි ජාතික නියෝජිත සම්මේලනයේදී එළි දැක්වූ වාර්තාවේ පාරිසරික ශිෂ්ටාචාරය යන කරුණු 12 වතාවකින් සඳහන් වී තිබේ. සමෘද්ධිමත්, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී, ශිෂ්ටාචාර, සුසංගත සහ සුන්දර සමාජවාදී නවීකරණ ප්‍රබල රටක් බිහි කිරීමේ ඉලක්කය එහිදී සඳහන් වෙයි. සුන්දර බව රටේ සංවර්ධන ඉලක්කයක් වශයෙන් ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ ප්‍රථම වතාවයි.

ගෙවී ගිය වසර පහ තුළ, පාරිසරික ශිෂ්ටාචාර සංවර්ධනය පෙර නොවූ විරූ ප්‍රගති පහක් අත්කර ගැනීමට චීනයට හැකි වී තිබේ. සංකල්පය වශයෙන් සැලකීමේ වැදගත්කම, දූෂණ පරිපාලන ශක්තිය, ‍අදාළ ප්‍රතිපත්ති රාශියක ක්‍රියත්මකභාවය, දැඩි අධික්ෂණ හා නීතිමය පාලනය පෙර නොවූ ආකාරයෙන් පුළුල් කර තිබේ. ඉන් යහපත් පාරිසරික වර්ධනයක් කැපී පෙනේ.

මේ අතර, දේශීය පරිසර ප්‍රශ්ණ වලට විසඳමින් චීනය ගෝලීය පරිසර පරිපාලනයට සක්‍රීය ලෙස එක් වෙමින් සිටී. පාරිසරික පරිපාලනය පිළිබඳ 30කට වැඩි ජාත්‍යන්තර ගිවිසුම් වලට සහභාගි වීමට චීනය අවසර දී තිබේ. දේශගුණ විමර්ශනය පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සහයෝගතාව වෙනුවෙන් පෙනී සිටින චීනය ලෝකයේ පාරිසරික ශිෂ්ටාචාර සංවර්ධනයට වැදගත් සහභාගිත්වයක්, පරිත්‍යාගයක් මෙන්ම මඟ පෙන්වීමක් ලබා දී තිබේ. චීනයේ පරිසර පරිපාලන නිළධාරීන් මේ පිළිබඳව අදහස් පළ කළේ චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 19වැනි ජාතික නියෝජිත සම්මේලනය පැවැත්වූ මාධ්‍ය හමුවකදී ය.

ප්‍රතිචාර දක්වන්න

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති