චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ එක්සත් පෙරමුණ හා විදේශ පක්ෂ අතර පවත්වන සබඳතාව පිළිබඳ මාධ්‍ය හමුව බෙයිජිංහිදී

2017-10-21 20:17:16
Comment
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ එක්සත් පෙරමුණ හා විදේශ පක්ෂ අතර පවත්වන සබඳතාව පිළිබඳ මාධ්‍ය හමුව බෙයිජිංහිදී

චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 19 වැනි ජාතික නියෝජිත සම්මේලනය පිළිබඳ තෙවන මාධ්‍ය හමුව පැවැත්වෙයි. අද (21) පෙරවරුවේ බෙයිජිං නගරයේ පැවති එම මාධ්‍ය හමුවේදී චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ එක්සත් පෙරමුණ හා විදේශ පක්ෂ අතර පවත්වන සබඳතාව පිළිබඳ තොරතරු ඉදිරිපත් ‍කෙරිණ.

එක්සත් පෙරමුණ චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂ නායකත්වයෙන් ඒ ඒ පක්ෂ, සමාජ ස්ථර, ජාතීන්, සංවිධාන සහ විවිධ ක්ෂේත්‍ර නියෝජිතයන් එකමුතුවෙන් බිහිවූ දේශපාලන කණ්ඩායමක් ලෙසට සැලකේ. චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 18 වැනි ජාතික නියෝජිත සම්මේලනය පැවැත්වීමෙන් පසු එම එක්සත් පෙරමුණ නොකඩවාම පුළුල් වෙමින් ශක්තිමත් වී තිබේ.

මේ අතර,  අද වන විට, චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂය ලෝකයේ 160කට වැඩි රටවල් වල 400කට වැඩි පක්ෂ හා දේශපාලන සංවිධාන අතර සබඳතා පවත්වයි. 

චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ එක්සත් පෙරමුණ හා විදේශ පක්ෂ අතර පවත්වන සබඳතාව පිළිබඳ මාධ්‍ය හමුව බෙයිජිංහිදී

චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ එක්සත් පෙරමුණ හා විදේශ පක්ෂ අතර පවත්වන සබඳතාව පිළිබඳ මාධ්‍ය හමුව බෙයිජිංහිදී

චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ එක්සත් පෙරමුණ හා විදේශ පක්ෂ අතර පවත්වන සබඳතාව පිළිබඳ මාධ්‍ය හමුව බෙයිජිංහිදී

චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ එක්සත් පෙරමුණ හා විදේශ පක්ෂ අතර පවත්වන සබඳතාව පිළිබඳ මාධ්‍ය හමුව බෙයිජිංහිදී

චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ එක්සත් පෙරමුණ හා විදේශ පක්ෂ අතර පවත්වන සබඳතාව පිළිබඳ මාධ්‍ය හමුව බෙයිජිංහිදී

චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ එක්සත් පෙරමුණ හා විදේශ පක්ෂ අතර පවත්වන සබඳතාව පිළිබඳ මාධ්‍ය හමුව බෙයිජිංහිදී


ප්‍රතිචාර දක්වන්න

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති