චීනයේ විවෘතභාවය ක්‍රමයෙන් පුළුල් වෙයි

2017-10-18 12:43:41
Comment
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

චීනයේ විවෘතභාවය ක්‍රමයෙන් පුළුල් වෙයි.

චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 19 වැනි ජාතික නියෝජිත සම්මේලනයේ වාර්තාවට අනුව එක් තීරයක් එක් මාවතක් වැඩපිළිවෙළ ස්ථාපිත කිරීම වැදගත් ලෙස සැලකේ.

පොදු සාකච්ඡාව, පොදු සංවර්ධනය, ‍ප්‍රතිලාභ පොදුවේ බෙදා දීමේ මුලධර්මය අනුගමනය කිරීම, නිර්මාණශීලි නිපුණතා ශක්තිමත් කිරීම හා සහයෝගතා විවෘත කිරීම මගින් චීනය බලවත් වෙළඳ රටක් ලෙස ගොඩනැගී ඉදිරියට යයි.

වෙළඳාම හා ආයෝජනය සම්බන්ධයෙන් නිදහස් මෙන්ම ලිහිල් ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කරන බවත්, චීන වෙළඳපොලට ප්‍රවේශ වීමේ සීමා විශාල ලෙස ලිහිල් කොට සේවා කර්මාන්තයේ විවෘතභාවය පුළුල් කරන බවත්, විදේශ ව්‍යාපාරිකයන්ගේ ආයෝජන අයිතීන් ආරක්ෂා කරන බවත් එම වාර්තාවේ සඳහන් වේ.

ප්‍රතිචාර දක්වන්න

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති