ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ ක්‍රියාත්මකභාවය හා අධීක්ෂණය තහවුරු කර ගැනීම සඳහා චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂය පියවර ගනී

2017-10-18 12:22:18
Comment
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

නීතිමය වශයෙන් රට සම්පූර්ණයෙන් ම පාලනය කිරීම පිළිබඳ නායක කණ්ඩායමක් ස්ථාපනය කිරීම සඳහා චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂය පියවර ගනී.

එමඟින් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ ක්‍රියාත්මකභාවය හා අධීක්ෂණය තහවුරු කරමින් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ ගෞරවය ද ආරක්ෂා කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.  

ප්‍රතිචාර දක්වන්න

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති