චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ මධ්‍යම කාරක සභාවේ මහ ලේකම්වරයාගේ දේශපාලන වාර්තාව චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 19 වැනි ජාතික නියෝජිත සම්මේලනය වෙත
චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 19 වැනි ජාතික නියෝජිත සම්මේලනයට ශ්‍රී ලංකා අග්‍රාමාත්‍යවරයාගෙන් සුභපැතුම්
චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 19 වැනි ජාතික නියෝජිත සම්මේලනයේදී ගනු ලබන තීන්දු තීරණ චීන ජනතාවට පමණක් නෙමෙයි මුළු මහත් ජාත්‍යන්තරයටම බලපානවා - ‍බෙයිජිං නුවර ශ්‍රී ලංකා තානාපති
චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 19වැනි ජාතික නියෝජිත සම්මේලනය ආවරණය කිරීමට දෙස් විදෙස් මාධ්‍යවේදීන් රැසක්
චීනයේ විවිධ ප්‍රදේශවල කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ නියෝජිතයින් බෙයිජිං නුවරට ළඟා වීම ආරම්භ වී තිබේ

ප්‍රවෘත්ති ඉතිරිය

චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ මධ්‍යම කාරක සභාවේ මහ ලේකම්වරයාගේ දේශපාලන වාර්තාව චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 19 වැනි ජාතික නියෝජිත සම්මේලනය වෙත

චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 19 වැනි ජාතික නියෝජිත සම්මේලනය අද බෙයිජිංහිදී ආරම්භ විය. චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ මධ්‍යම කාරක සභාවේ මහ ලේකම් ෂී ජින්පිං මහතා චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 18 වැනි මධ්‍යම කාරක සභාව නියෝජනය කරමින් මෙවර සම්මේලනය වෙත දේශපාලන වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළේය

චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 19 වැනි ජාතික නියෝජිත සම්මේලනයට ශ්‍රී ලංකා අග්‍රාමාත්‍යවරයාගෙන් සුභපැතුම්

චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 19 වැනි ජාතික නියෝජිත සම්මේලනය වෙනුවෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක, අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සුභ පැතුම් පිරිනමයි

චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ නායකත්වය යටතේ චීනය ලද විශාල ජයග්‍රහණ ජගත් ප්‍රජාව ඉහළින් අගය කරයි.

චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 19වැනි ජාතික නියෝජිත සම්මේලනය 18වැනිදා බෙයිජිංහිදී ආරම්භ විය. චීන ජනාධිපති ෂී ජින් පිං මහතා එහිදී“සුභදායී හා සැපදායී සමාජයක් ස්ථාපිත කොට නව යුගයේ චීන ලක්ෂණයන්ගෙන් යුතු සමාජවාදයේ සාර්ථකභාවය ලබා ගන්නෙමු”යන තේමාවෙන් යුත් වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළේය. ඒ සම්බන්ධයෙන් විවිධ රටවල දේශපාලන හා ශාස්ත්‍රීය ක්ෂේත්‍ර සහ මාධ්‍ය අදහස් කරන්නේ චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ නායකත්වය යටතේ චීන විශේෂ ලක්ෂණයන්ගෙන් යුතු මාර්ගයක් ඔස්සේ ඉදිරියට සංවර්ධනය කිරීම, චීනය විශාල ජයග්‍රහණ ලබා ගැනීමේ තීරණත්මක සාධකයක් බවයි.

චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ මාධ්‍ය දැනුවත් කෙරේ

චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 19වැනි ජාතික නියෝජිත සම්මේලන මාධ්‍ය මධ්‍යස්ථානයේදී අද (19) මාධ්‍ය හමුවක් පැවැත්විය. එහිදී චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ මධ්‍යම විනය පරීක්ෂණ සභාවේ උප ලේකම්, අධික්ෂණ අමාත්‍ය යං සිඖ දු මහතා සහ මධ්‍යම සංවිධාන උප අමාත්‍ය ඡී යු මහතා චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ තත්ත්වය මාධ්‍ය වෙත පැහැදිලි කර තිබේ.

චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 19වැනි ජාතික නියෝජිත සම්මේලනයේ වාර්තාව එතෙර චීන ජනමාධ්‍යවල ඉහළ අවධානයට ලක් වෙයි

ජර්මනියේ Europe Times පුවත්පතේ ප්‍රධාන සංස්කාරක Fan Xuan මහතා වෘත්තීය මාධ්‍යවේදියෙකි

එක් චීනයක් ක්‍රම දෙකක් යන ප්‍රතිපත්තිය අනුගමනය කරමින් චීනයේ සාමය හා එක්සත්භාවය ඉටු කළ යුතු බව අවධාරණය කෙරේ

එක් චීනයක් ක්‍රම දෙකක් යන ප්‍රතිපත්තිය අනුගමනය කරමින් චීනයේ සාමය හා එක්සත්භාවය ඉටු කළ යුතු බව චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ මහ ලේකම් ෂී ජින් පිං මහතා පවසයි

අදහස් ඉතිරිය