ප්‍රවෘත්ති

නුල්ඩ්ස් කර්මාන්තයෙන් දිළිඳුකම තුරන් කළ චීනයේ Hua Long කෝරළය
චීනයේ නව ප්‍රවණතාවක් වන ඡංගම දුරකථනයෙන් මුදල් ගෙවීමේ ක්‍රමය
චීනයේ සුන්දර තේ ගම්මානයක්
චීනයේ අධිවේගී දුම්රිය විදේශිකයින්ගේ ඇසින්
ඇපල් වගාවෙන් සාර්ථක ජීවිතයක් ළඟා කරගත් චීනයේ Xi Bei Ding ගම්මානයේ තාක්ෂණවේදියා
wechat තාක්ෂණය චීන පොලීසියේ සේවාවන් තවදුරටත් පහසු කරයි
දා ලිඇන් නව අධි තාක්ෂණ කර්මාන්ත පුරය සිය සේවකයන්ට ලබා දුන් සහන හා කර්මාන්තයේ අභිවෘද්ධිය
චීනය විද්‍යා හා තාක්ෂණ නිර්මාණශීලිත්වයෙන් සිය සංවර්ධන සංකල්පය ලෝකයට ගෙන යයි
චීනයේ සහයෝගතා ආර්ථිකය දැඩි වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරයි
“එක් තීරයක් එක් මාවතක්”වැඩපිළිවෙළට දායක වන චෞ ෂැන් වරාය
“පස් වසරකදී චීනයේ සිදු වූ වෙනස්කම්”යන ප්‍රධාන තේමාවෙන් යුත් විශාල පරිමාණ ප්‍රදර්ශනයක් බෙයිජිංහි පැවැත්වේ
HomePrev12Total 2 pages