ප්‍රවෘත්ති

ජෛව පරිසර පද්ධති ආරක්ෂාවත් පානීය ජල ගැටළුවත් ජයගත් උතුරු චීනය
සංචාරක කර්මාන්තයෙන් දරිද්‍රතාව ජයගත් නිරිතදිග චීනයේ “ඡෙංකො” ගම්මානයේ ජනතාව
අන්තර් ජාලයෙන් දෙස් විදෙස් වෙළඳ පොළ පුළුල් වීම
මානව භාෂාවක් බවට පත්ව ඇති චීන සංස්කෘතිය අද ලොව පුරා ඉතා ජනප්‍රියයි.
චීනය නොමිළයේ ලබාදෙන පොදු සෞඛ්‍ය සේවා ප්‍රතිපත්තිය තවදුරටත් පුළුල් කෙරේ
නුල්ඩ්ස් කර්මාන්තයෙන් දිළිඳුකම තුරන් කළ චීනයේ Hua Long කෝරළය
චීනයේ නව ප්‍රවණතාවක් වන ඡංගම දුරකථනයෙන් මුදල් ගෙවීමේ ක්‍රමය
චීනයේ සුන්දර තේ ගම්මානයක්
චීනයේ අධිවේගී දුම්රිය විදේශිකයින්ගේ ඇසින්
ඇපල් වගාවෙන් සාර්ථක ජීවිතයක් ළඟා කරගත් චීනයේ Xi Bei Ding ගම්මානයේ තාක්ෂණවේදියා
wechat තාක්ෂණය චීන පොලීසියේ සේවාවන් තවදුරටත් පහසු කරයි
දා ලිඇන් නව අධි තාක්ෂණ කර්මාන්ත පුරය සිය සේවකයන්ට ලබා දුන් සහන හා කර්මාන්තයේ අභිවෘද්ධිය
HomePrev123NextEndTotal 3 pages