ස්ටෝබෙරි වගාවෙන් දරිද්‍රතාව අවම කර ජීවිත සාර්ථක කරගත් චීනයේ ච්‍යං බියැන් ගම්මානයේ වැසියන්

2017-09-29 15:04:15
Comment
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

චීනයේ ච්‍යං සී පළාතේ චිං ගාං ෂැන් නගරයේ ච්‍යං බියැන් ගම්මානයේ ස්ටෝබෙරි වගා කිරීමේ මධ්‍යස්ථානයක් සතු කෝරළයක්. එම කර්මාන්තයෙන් ප්‍රදේශයේ දිළිඳුකම පිටු දැකීම සදහා ක්‍රියා කළ ආදර්ශවත් කතාවක් මේ.....

ච්‍යං බියැන් ගම්මානය අයත් කෝරළයේ දිළිඳු පවුල් 247 ක් පමණ ජීවත් වුණා. ඉන් දිළිඳු වැසියන්ගේ සමස්ත සංඛ්‍යාව 809 ක් පමණ. එම ප්‍රදේශයේ දිළිඳුකම පිටුදැකීමට කටයුතු කිරීම රජය වැදගත් කොට සලකනවා.

ස්ටෝබෙරි වගා කිරීම, එහි ඵලදායි කර්මාන්තයක් වුණා. සාමාන්‍යයෙන් සෑම වසරකම සැප්තැම්බර් මාසයේ මෙම ස්ටෝබෙරි වගා කරනවා. නොවැම්බර් මාසයේ අග භාගයේ දී ස්ටෝබෙරි හට ගන්නවා. ඉන් පසු ස්ටෝබෙරි නෙලා ගන්න පටන් ගන්නවා. ‍එම නෙළා ගැනීමේ සීමා කාලය ඊළඟ වසරේ මැයි මාසය දක්වා පැවැත්වෙනවා. ඒ නිසා එයින් ප්‍රතිඵල රැසක් ලබා ගත හැකියි.

ගම් වැසියන් නෙළා ගෙන ඇති ස්ටෝබෙරි තමන්ට වෙළඳ පළේ අළෙවි කරන්න පුළුවන්. එමෙන්ම විශේෂයෙන් නියමිත මිළෙන් වයාපාරිකයන්ට අලෙවි කරන්න ද පුළුවන්. වැසියන් ස්ටෝබෙරි වගා කිරීම හා අලෙවි කිරීම වෙනුවෙන් අදාළ කෘෂිකර්ම සමාගමකින් අවශ්‍ය තාක්ෂණික උපදෙස් හා අලෙවි කිරීමේ මාර්ග සපයා ගන්නවා. එමගින් දිළිඳු පවුල්වලට ස්ථීර ආදායම් ලබා ගත හැකියි.

2015 වසරේ නොවැම්බර් මාසයේ සිට 2016 වසරේ මැයි මාසය දක්වා කාලය තුළ එම ස්ටෝබෙරි මධ්‍යාස්ථානයෙන් කිලෝග්‍රෑම් ලක්ෂ 2.5 ක ස්ටෝබෙරි  අලෙවි කර තිබෙනවා. ඉන් උපයාගත් ආදායම යුවාන් ලක්ෂ 60 කට අධිකයි. එහි ස්ටෝබෙරි වගා කිරීමට එක් වූ දිළිඳු පවුල් 33 කින් එක් පවුලක ආදායම යුවාන් දසදාහකින් පමණ වැඩි වී තිබෙනවා. එම ස්ටෝබෙරි වගා කිරීමේ මධ්‍යාස්ථානයෙන් ච්‍යං බියැන් ගම්මානයේ වැසියන්ට දිළිඳුකම පිටු දැකීමට උදව් දීම කැපී පෙනෙන ප්‍රතිඵල ලබා ගත් ව්‍යාපෘතියක් වුණා. 2016 වසරේ එම කෝළරයේ දිළිඳු පවුල් 144 ක් ස්ටෝබෙරි වගා කිරීමට එක් වුණා. එමෙන්ම ආසන්න ප්‍රදේශවල 20 දහස් දෙනෙකුගේ පමණ රැකියා නියුක්තියට ද මෙය විශාල රුකුළක් වුණා. 

ස්ටෝබෙරි වගා කරන භූමි ප්‍රමාණය අඛණ්ඩ වශයෙන් ව්‍යාප්ත කොට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ස්ටෝබෙරි වෙළඳ පළේ අලෙවි කරනු ඇතැයි, එහි නිළධාරියෙකු පැවසුවා. අඛණ්ඩ සංවර්ධනත්මක කර්මාන්තයෙන් දිළිඳුකම පිටු දැකීමේ ආකෘතියක් එම ප්‍රදේශයේ මේ වන විට නිර්මාණය වී තිබෙනවා.

ප්‍රතිචාර දක්වන්න

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති