ගුවන් සී ස්වායත්තයේ සුළු ජාතික කෞතුකාගාරයෙන් දිළිඳුන්ට සහන

2017-09-29 15:00:43
Comment
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

දකුණු චීනයේ ගුවන් සී චුවාන් ජාතික ස්වායත්තයේ බැයි ශැන් නමැති දිළිඳු ගම්මානයක් තිබෙනවා.එම ගම්මානයට අයත් චෝ පිං කොර්ළය ජාතික මට්ටමේ දිළිඳු කෝරළයක්.ලොසුපතළ ගුවෙයි ලින් නගරයට කිලෝමීටර් 200ක පමණ දුරින් පිහිටි බැයි ශැන් ගම්මානය ගුවන් සී ස්වායත්තයේ සුළු ජාතික කෞතුකාගාරයේ සහනාධාර ඉලක්කයයි.

ගම්බද ප්‍රදේශයේ ජීවත් වන ශිෂ්‍ය-ශිෂ්‍යාවන්ට නාගරික ප්‍රදේශයේ පැවැත්වෙන ජාතික සංස්කෘතික කටයුතුවලට එක්වීම ඉතා දුෂ්කරයි.එබැවින් එම ගම්මානයේ දරුවන්ට වඩාත් වැඩි ජාතික සංස්කෘතික දැනුම්-මිණුම් ඉගැන්වීම සඳහා ගුවන් සී ස්වායත්තයේ සුළු ජාතික කෞතුකාගාරයේ ස්වේච්ඡා සේවකයන් නිරන්තරයෙන් බැයි ශැන් ගම්මානයට පැමිණ ජාතික සංස්කෘතික පන්තිය යන කටයුතු සිදුකරනවා.එමෙන් ම ඔවුන් බැයි ශැන් පාසලේ සෑම දරුවෙකුට අධ්‍යයන හා ක්‍රීඩා උපකරණ පරිත්‍යාග කළා.

මෙම  කටයුතු පිළිබඳව බැයි ශැන් පාසලේ ගුරුවරියක වන යූ හැයි පිං මහත්මිය මෙසේ පැවසුවා:

අපේ පාසලේ චීන භාෂා,ගණිත,ක්‍රීඩා සහ සංගීත පන්ති විතරයි තියෙන්නේ.ඒ නිසා මම මෙවැනි කටයුතුවලට බෙහෙවින් ම අනුබල දෙනවා.ඒවායෙන් දරුවන්ගේ දැනුම් වැඩි වන අතර ඔවුන්ගේ විෂය බාහිර ජීවිතය ද පෝෂණය වෙනවා.එම කටයුතුවලට දැඩි රුචිකත්වය දක්වන දරුවන් එම ස්වේච්ඡා සේවකයන්ගෙන් වඩාත් වැඩි දැනුම ලබා ගන්න කැමති.

ඇත්ත වශයෙන් සමස්ත බැයි ශැන් පාසල ජාතික සංස්කෘතික පන්තිය යන කටයුතු ඉතා වැදගත් කොට සලකනවා.එම කටයුතුවලින් දරුවන්ට සිය ජාතික සංස්කෘතිකාංගයන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වනවා පමණක් නොව ඔවුන්ගේ විනීත හැසිරීම සහ ආචාර සමාචාර අතින් කැපී පෙනෙන ප්‍රගති ලබා ගෙන තිබෙනවා.එම කටයුතු සිය ශිෂ්‍ය-ශිෂ්‍යාවන්ගේ සංකීර්ණ හැකියාවට අභ්‍යාසයක් වශයෙන් සැලකිය හැකි බව එම පාසලේ උප විදුහල්පති හුවාන් මහතා පෙන්වා දුන්නා.

ප්‍රතිචාර දක්වන්න

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති